องค์ความรู้

แนะนำเครื่องมือ เพื่อช่วยในการจัดการสอบแบบออนไลน์

     เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลให้การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนจะต้องปรับตัวมาทำการสอนออนไลน์เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) …

แนะนำเครื่องมือ เพื่อช่วยในการจัดการสอบแบบออนไลน์ อ่านรายละเอียด »

วิธีส่ง E-mail ไปยัง E-mail สถาบันฯ ของนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชา

ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการส่ง E-mail แจ้งข่าวสารไปยังนักศึกษาในห้องเรียน เพื่อนัดหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอน การส่งงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งส่งตารางนัดหมายการเรียนออนไลน์ในช่วงปิด COVID …

วิธีส่ง E-mail ไปยัง E-mail สถาบันฯ ของนักศึกษาทั้งหมดในรายวิชา อ่านรายละเอียด »

Scroll to Top