แนะนำ Search Coach ใน Microsoft Teams ตัวช่วยค้นหาแบบมีตัวเลือก และไม่มีโฆษณา!

      แอปส่วนเสริมใน Microsoft Teams  “Search Coach”   พัฒนาโดย Microsoft Corporation  เป็นแอปส่วนเสริมที่ช่วยให้ผลลัพธ์ในการค้นหาตรงกับความต้องการผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น จากเงื่อนไขการกรองผลลัพธ์ทั้ง 4 แบบ โดยการติดตั้งใช้งานแนะนำเป็นวิธีการเพิ่ม Tab ในกลุ่มที่ต้องการติดตั้ง โดยไปที่ General channel ของกลุ่มที่ต้องการจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก “+”  ดังภาพ

จากนั้นคลิกที่ “Search Coach”

จากนั้นคลิก Save

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอการใช้งาน Search Coach

       ทั้งนี้สามารถติดตั้งใน channel อื่นๆ ได้ ซึ่งผลลัพธ์จากการค้นหาในแต่ละครั้ง ระบบจะมีคำแนะนำในการค้นหาให้ (Search Tip)  อีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา หากเว็ปไซต์ดังกล่าวเป็นเว็ปข่าว จะมีการแสดงคะแนนความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของเพจ จากทาง NewsGuard เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มสามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการมากที่สุด  

ทั้งนี้ผู้ค้นหาสามารถคัดกรองผลการค้นหาได้ถึง 4 เงื่อนไขดังนี้

 1. เงื่อนไข Domain
  สามารถกำหนดผลลัพธ์การค้นหาได้ 4 เงื่อนไขโดย เลือกเงื่อนไข เฉพาะโดเมนที่เป็น .com .org  .gov .edu  หรือจะเลือกผลลัพธ์    ที่มาจากทั้งหมด 4 โดเมน  ทั้งนี้ยังเลือกผลลัพธ์ที่มาจากแต่ละประเทศได้อีกด้วย

 1. เงื่อนไข File type
  เป็นการกำหนดผลลัพธ์การค้นหาให้จำกัดผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้นจาก ประเภทไฟล์ที่ต้องการค้นหา โดยจะมีอยู่ 3 เงื่อนไขคือ ไฟล์นำเสนอ (ppt) ไฟล์เอกสาร (pdf) และไฟล์เอกสารที่แก้ไขได้ (word) หรือจะกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีมาจาก 3 เงื่อนไข

 2. เงื่อนไขช่วงเวลา
  สามารถกำหนดผลลัพธ์จากช่วงเวลาได้ 6 เงื่อนไขคือ
  • ภายใน 24 ชม.
  • ภายใน 1 สัปดาห์
  • ภายใน 1 เดือน
  • ภายใน 1 ปี
  • กำหนดช่วงเวลาตามปฏิทิน
  • ไม่กำหนดช่วงเวลา

 3. เงื่อนไขคำค้นหา สามารถเลือกได้ 4 เงื่อนไขคือ
  • ระบุคำที่ต้องการให้ผลลัพธ์เกี่ยวข้องกับคำค้นหาโดยตรง ลงใน “เครื่องหมายคำพูด”
  • OR เป็นการขยายขอบเขตผลลัพธ์การค้นหา ระหว่าง 2 คำค้นหา
  • NOT เป็นการ ระบุข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา
  • AND เป็นการรวมขอบเขตการค้นหาทั้งสองคำค้นหา

ทั้งนี้ ผู้ดูแลกลุ่มหรือ Owner ของกลุ่ม สามารถปรับแต่งเงื่อนไขการค้นหาโดยการ เปิด / ปิด เงื่อนไขการค้นหา 4 ประเภทตามข้างต้นได้ รวมถึงปรับแต่งพื้นหลังการค้นหา ตั้งค่าเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาโดยเฉพาะในกลุ่ม  หรือการเปิดการกรอง Fast check จากองค์กรภายนอกเช่น fastcheck.org,snopes.com และ poynter.org ได้

นอกจากนี้ผู้ดูแลกลุ่มหรือผู้สอนสามารถดู พฤติกรรมการค้นหา คำที่ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มค้นหา หรือการใช้งานตัวกรองในการค้นหาได้จาก เมนู Insights

**หมายเหตุ

 1. การปรับแต่งเงื่อนไขตัวเลือกการค้นหาสามารถเปิดตัวเลือก create your own หรือ Fast check ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 2. กิจกรรมการค้นหาของสมาชิกในกลุ่มจะถูกแชร์กับผู้ดูแลกลุ่มหรือ Owner ของกลุ่มด้วย

อ้างอิง

[1]  Introducing Search Coach in Microsoft Teams – a unique approach to learning how to search online

[2] Get started with Search Coach – Microsoft Support

[3] Search Coach เครื่องมือสอนตั้งคำถามและ ประเมินข้อมูลที่ค้นหาได้ บน Microsoft Teams | by Mos Noppadol Rattanawisadrat | MSEDUTH | Feb, 2023 | Medium

[4] Search Coach course in Microsoft Learn

[5] learning resources and lesson plans for information literacy

update on 13 February 2023

Scroll to Top