ติดต่อเรา

สํานักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

ฝ่ายสนับสนุนและบริการผู้ใช้งาน (ICT Help Center) ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล สจล. ชั้น 1 ห้อง 136 หรือ ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น. (ยกเว้น วันหยุดราชการ)

ติดตามเรา
Scroll to Top