ติดต่อเรา

สํานักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

ฝ่ายบริการผู้ใช้งาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต) ชั้น 3 หรือ ติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.
(ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามเรา
Scroll to Top