มาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และมาตรฐานรับมอบเพื่อบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์

     มาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และมาตรฐานรับมอบเพื่อบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่น 1.0 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานจะได้รับมอบชิ้นงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในเชิงความต้องการและเชิงเทคนิค ตลอดจนสามารถนำไปบำรุงรักษาต่อได้โดยเกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

     ทั้งนี้ หน่วยงานอื่นสามารถนำไปอ้างอิงเพื่อใช้เขียนข้อกำหนดคุณสมบัติการจัดจ้าง (TOR) สำหรับการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับมอบซอฟต์แวร์ได้

Scroll to Top