ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลด้วย  Google Transfer สำหรับศิษย์เก่าและผู้เกษียนอายุ

movedata_1222_2

1. เมื่อ Login อยู่ที่หน้า gmail สถาบันแล้ว ให้คลิกที่แผง Google apps  มุมขวา จากนั้นคลิกที่  Account  หรือคลิก  https://myaccount.google.com/ เพื่อเข้าสู่หน้า Google Account

2.  เมื่อเข้าสู่หน้า Google Account ให้คลิกที่ Start transfer

3.  กรอกอีเมล์ปลายทางที่ต้องการย้ายข้อมูล จากนั้นคลิก SEND CODE ด้านล่าง

4. เปิด Gmail ปลายทางที่กรอกไปเมื่อซักครู่  จากนั้นคลิกเปิดอีเมล์ฉบับที่ชื่อว่า Verify your account  จากนั้นคลิก Get confirmation code  นำ code ที่ปรากฏ มากรอกในขั้นตอน  “Verify your destination account”  จากนั้นคลิก  VERIFY

5. เมื่อผ่านการ ยืนยันอีเมล์ปลายทางแล้ว ระบบจะให้เลือกการคัดลอก 2 product คือ Google Drive และ Gmail หากไม่ต้องการคัดลอก product ไหน ก็ให้ คลิกบริเวณกรอบสีแดงจากสีฟ้าให้เป็นสีเทา  ทั้งนี้ ต้องมั่นใจว่า พื้นที่ปลายทางเพียงพอต่อปริมาณข้อมูลจากต้นทางที่จะทำการคัดลอกไป เมื่อเสร็จสินการเลือกแล้ว ให้คลิก START TRANSFER จากนั้นเมื่อระบบคัดลอก ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอีเมล์แจ้งเตือนไปยังอีเมล์ปลายทาง ซึ่งระยะเวลาในการคัดลอกข้อมูลขึ้นอยุ่กับปริมาณข้อมูลด้วย

Tips: ก่อนย้ายข้อมูลควรตรวจสอบว่าไม่มี google account อื่นนอกจาก account สถาบันที่ลงชื่อเข้าใช้งานอยู่ 

update on 21  พฤศจิกายน 2565

Scroll to Top