ขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์และการจัดการสิทธิ์ที่มีการแชร์ให้ผู้อื่นบน Google Drive

        ผู้ใช้งานที่มีการเก็บข้อมูลบน Google Drive และมีการแบ่งปันไฟล์ สามารถตรวจสอบการแชร์จากไฟล์ของตนเอง ได้ที่เมนู My Drive  → Search → Details ดังขั้นตอนด้านล่างนี้   

      เมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน  https://drive.google.com/drive/mydrive แล้วคลิกที่  My Drive แผงเมนูมุมซ้ายบน ที่หมายเลข 1 จากนั้นพิมพ์อีเมลของตนเองหรือ พิมพ์ owner: me ที่ช่อง Search in Drive

จากนั้นเลือก Location เป็น My Drive 

สังเกต ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีการแชร์จะมีไอคอนบุคคล อยู่ภายในโฟลเดอร์ ให้คลิกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ จากนั้นคลิกขวาเลือกเมนู View Details 

ระบบจะแสดงรายละเอียด ว่าเราได้แชร์ข้อมูลกับใคร ถูกแก้ไขล่าสุดคือใครและถูกเปิดอ่านล่าสุดคือใคร  หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึง ให้คลิกที่ Manage access ตามภาพด้านล่าง

 

จากนั้น คลิกที่ตำแหน่งบริเวณกรอบสี่เหลี่ยม ตามภาพด้านล่าง สามารถเลือกการจัดการได้  6 ประเภท

  1. Viewer กำหนดให้สามารถอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้
  2. Commenter กำหนดให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ไม่สามารถแก้ไขได้
  3. Editor กำหนดให้ จัดเรียงย้ายตำแหน่ง เพิ่มไฟล์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ ลบจาก drive ผู้ถูกแชร์ได้แต่ไฟล์ ต้นฉบับยังคงอยู่ที่เจ้าของไฟล์
  4. Add expiration กำหนดวันในการหมดสิทธิ์เข้าถึงไฟล์
  5. Transfer ownership ย้ายสิทธิ์การเป็นเจ้าของไฟล์ให้กับผู้ที่ถูกแชร์
  6. Remove access ถอนสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์

นอกจากนี้ยังสามารถ ปรับแต่งลิงก์สำหรับการเข้าถึงไฟล์ ได้ 3 ระดับ

  1. Restricted จำกัดเฉพาะบุคคลที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
  2. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) เฉพาะบุคคลในสถาบันที่สามารถ เข้าถึงได้
  3. ทั้งบุคคลภายในสถาบันและบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวได้

หากต้องการกำหนดให้ผู้ที่เป็น Editors ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์และการแชร์ได้ให้ คลิกที่รูปเฟือง มุมขวาบน

จากนั้น uncheck หน้าข้อความดังกล่าว ออก

updated on 1 August 2022

Scroll to Top