ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลโดยการแชร์ไฟล์ Google Drive

cover_google_share

1. เมื่ออยู่ในหน้า Google Drive และรวบรวมไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการจะคัดลอกไปยัง google account  อื่น ไว้ในโฟลเดอร์แล้ว ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ดังกล่าว จากนั้นคลิกแชร์

2. พิมพ์อีเมล์ปลายทางที่ต้องการจะคัดลอกข้อมูล จากนั้นเลือกสิทธิ์ Editor  และคลิก Send 

3. ระบบจะสอบถามเพื่อยืนยันว่าจะแชร์ไฟล์ภายใต้โดเมนสถาบันไปยังอีเมล์ภายนอกหรือไม่ คลิก Share anyway

4. ตรวจสอบการแชร์ที่อีเมล์ปลายทาง คลิกเปิดไฟล์ที่ได้รับแชร์ จากนั้นเลือกไฟล์ทั้งหมดและคลิกขวา จากนั้นคลิกเลือก Make a copy 

5. เมื่อระบบคัดลอกไฟล์เรียบร้อยแล้วชื่อไฟล์ที่ทำการคัดลอกทั้งหมดจะขึ้นต้นว่า Copy of ตามด้วยชื่อไฟล์  ให้ลากคลุมไฟล์ทั้งหมดจากนั้นลากไฟล์ที่คลุมไว้ย้ายไปยัง โฟลเดอร์ที่ต้องการใน My Drive  ดังรูปด้านล่าง

6. จากนั้นระบบจะแจ้งสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึงไฟล์ ให้คลิก move  ถือว่าเป็นการคัดลอกไฟล์เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้นทางปิดการแชร์สิทธิ์  ไฟล์ที่คัดลอกมาจะยังคงสามารถเข้าถึงได้

update on 21 พฤศจิกายน 2565

Scroll to Top