แนะนำวิธีถอนการติดตั้ง Office Desktop

uninstall_Officedesktop

    ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Office Desktop ของสถาบันด้วยตนเอง โดยอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ (คลิกที่นี่)  สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่ติดตั้งไม่ได้ เนื่องจากเครื่องของท่านมี Office Desktop ตัวเดิมอยู่  (ไม่ใช่ตัวติดตั้งของสถาบัน) หรือ Office Desktop  ตัวเดิมของท่านอาจหมดลิขสิทธิ์แล้ว (ไม่ใช่ตัวติดตั้งของสถาบัน) ให้ทำการถอนการติดตั้งออกก่อน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของโปรแกรม บทความนี้จึงขอแนะนำวิธีในการถอนการติดตั้ง Office Desktop ชนิดต่างๆ ทั้ง Windows 10 , Windows 11 และ Mac OS 

updated on  4  October   2023

Scroll to Top