วิธีย้ายข้อมูล ออกจากพื้นที่ (Storage Google)

 ผู้ใช้งาน account สถาบัน

สามารถตรวจสอบพื้นที่ใช้งานของตนเองได้ที่ https://drive.google.com/drive/quota 

หรือหากบัญชีผู้ใช้งานท่านใดมีข้อมูลเกินกว่าที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนในหน้า Google Account (คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้า Google Account )  ดังภาพด้านล่าง

และเมื่อคลิกที่ Manage storage  จะพบรายละเอียดการใช้พื้นที่ดังภาพด้านล่าง

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดโควต้าในแต่ละประเภทผู้ใช้งานได้ที่  (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดพื้นที่ในการให้บริการ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรปัจจุบัน ที่มีพื้นที่เกินโควต้าที่กำหนดแนะนำให้ย้ายไฟล์ด้วย mover.io  ซึ่งเป็นการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรปัจจุบัน มีพื้นที่เก็บข้อมูลได้ถึง 5 TB  ดูวิธีย้ายไฟล์ได้จากลิงก์นี้ https://kdmc.kmitl.ac.th/2871/

สำหรับศิษย์เก่า หรือผู้ที่ต้องการย้ายข้อมูลจาก google drive สถาบัน ไปยัง google drive account อื่นมี 3 แนวทางในการย้ายไฟล์ดังนี้

  1. คัดลอกข้อมูลด้วย  Google Transfer 
    สามารถย้ายได้ 2  ข้อมูลคือ  gmail และ  google drive โดยเมื่อคัดลอกแล้ว ข้อมูลต้นทางจะยังอยู่ เจ้าของข้อมูลควรเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหลังทำการคัดลอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยไฟล์ที่มีสิทธิ์เป็น read only  จะไม่ถูกคัดลอกมาด้วย  คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลด้วย  Google Transfer 
  2. การย้ายข้อมูลด้วย Google Takeout 
    สามารถย้ายไปยัง OneDrive personal account, drobox หรือจะดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่ได้รับในอีเมล์ โดยจะสามารถ export ข้อมูลได้สูงสุด 50 GB ในแต่ละครั้ง คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการย้ายข้อมูลด้วย Google Takeout
  3. การคัดลอกข้อมูลโดยการแชร์ไฟล์  Google Drive วิธีนี้จะสามารถคัดลอกได้เพียงไฟล์เท่านั้น โฟลเดอร์ไม่สามารถทำการคัดลอกได้ผู้ที่จะทำการคัดลอกจำเป็นต้องมีการจัดการไฟล์ที่ต้องการจะคัดลอกรวมไว้ในหนึ่งโฟลเดอร์ก่อนทำการแชร์ คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลโดยการแชร์ไฟล์

update on 21 พฤศจิกายน 2565

Scroll to Top