ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เข้าเยี่ยมชม KDMC Data Center

ศูนย์บริหารข้อมูลดิจิทัล สจล. (KDMC) ได้ให้การต้อนรับ คุณอภินันท์ นิลฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เข้าเยี่ยมชม KDMC Data Center อ่านรายละเอียด »

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (สำหรับผู้บริหาร)

   สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ ได้จัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับผู้บริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (สำหรับผู้บริหาร) อ่านรายละเอียด »

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิเศษ Cyber Security Awareness สำหรับพนักงาน

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566  ที่ผ่านมา สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯได้จัดกิจกรรมพิเศษ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิเศษ Cyber Security Awareness สำหรับพนักงาน อ่านรายละเอียด »

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “รู้จักกับ Power BI ใน Microsoft Power Platform”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566  ที่ผ่านมา สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯได้จัดอบรมหลักสูตร “รู้จักกับ

ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “รู้จักกับ Power BI ใน Microsoft Power Platform” อ่านรายละเอียด »

ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Cyber Security Awareness

ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Cyber Security Awareness โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้

ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Cyber Security Awareness อ่านรายละเอียด »

Scroll to Top