ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการไฟล์ Foxit PDF Editor ฟรี

pr_foxit_new-01
     ข่าวดี 🎉🎉 ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการไฟล์ Foxit PDF Editor ฟรี 😀  **สำหรับบุคลากร** โดยได้รับการสนับสนุนจาก Thai University Consortium สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่ https://bit.ly/3YLoH6q โดยผู้ขอสิทธิ์จะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว 3 วันทำการ

อ่านคู่มือการติดตั้งได้ที่ https://kdmc.kmitl.ac.th/services/foxit-pdf/

Foxit PDF Editor เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขเอกสาร PDF ให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Thai University Consortium 👩‍💻🙏

updated on  25  September   2023

Scroll to Top