ปรับปรุงหน้ายืนยันตัวตนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (Captive Portal)

captive_final

สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะมีการปรับปรุงหน้ายืนยันตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Captive Portal) ใหม่ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ผู้ใช้งานไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ระบบจะเปลี่ยนหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ เป็นหน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 64 และรองรับกับการใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆยิ่งขึ้น 🧑‍💻✨

update on 10 April  2024

Scroll to Top