กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)

เมื่อวันที่  26  มีนาคม 2564  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรม  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ในหัวข้อ  Project Management Body of Knowledge (PMBOX)  ผู้ให้ความรู้คือ คุณณภัชชา ประดับทอง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของการเก็บความต้องการผู้ใช้งาน (Requirement Analysis )  รวมถึงเทคนิคในการเก็บความต้องการจากผู้ใช้งาน การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดทำโครงการ รวมถึงการตัดสินใจเลือกทำโครงการภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู่ การจัดลำดับผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) และหัวข้ออื่นๆ ทั้งนี้ในกิจกรรม ได้มีการทำ workshop  “โปรเจคไข่เจียว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” เพื่อให้มีการระดมความคิดในการสร้างขั้นตอนการจัดทำและประเมินผลโปรเจคดังกล่าว

Scroll to Top