ระบบประชุมทางไกลโปรแกรม Zoom

รายละเอียดของการให้บริการ

เป็นโปรแกรมสนับสนุน / รองรับการใช้งานแบบออนไลน์ สำหรับผู้บริหาร เพื่อการประชุม / อบรม / สัมนา สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน

  • เป็นโปรแกรมให้บริการประชุมออนไลน์
  • มีพื้นที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ 0.5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้
  • 1 Host รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 300 คน

ขั้นตอนในการขอ license zoom

  1. ผู้ขอใช้งานต้องกรอกแบบฟอร์มในการขอใช้สิทธิ

2. Admin เปิดสิทธิให้ จะมีการส่งอีเมล์ไปให้ผู้ขอใช้งาน

3. เมื่อรับเมลแล้ว คลิกปุ่มสีฟ้า Approve the Request ที่ส่งให้ในอีเมล์แล้ว log in ด้วยเมลสถาบันฯ

เบอร์โทรติดต่อ Admin 094-337-9498

ติดต่อขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่

Scroll to Top