แจ้งปัญหาการให้บริการ OneDrive

สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน นโยบายการให้บริการ Microsoft OneDrive จึงส่งผลกระทบให้กลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งบุคลากรและนักศึกษา ได้รับการจัดสรรพื้นที่ใช้งานลดลงจาประมาณ  5TB (5000 GB) เหลือ 100GB อีกทั้งทำให้กลุ่มผู้ใช้งานที่มีข้อมูลภายใน OneDrive เกินจากพื้นที่ ๆ ได้รับจัดสรรใหม่ ถูกปรับให้เป็นโหมดอ่านอย่างเดียว (Read Only) และไม่สามารถแก้ไข (Update/Write) ข้อมูลใหม่ได้ จนกว่าจะมีการลดการใช้พื้นที่ลงต่ำกว่า 100GB

ขณะนี้ สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยได้ดำเนินการย้าย  Account  บุคลากร,นักศึกษาปัจจุบัน และ Account หน่วยงาน ไป License A3 และจัดสรรพื้นที่ประมาณ 5 TB แล้ว แต่บาง account จะเห็นพื้นที่เพียง 100 GB ทั้งนี้อาจต้องรอระบบ Update ภายใน 24 ชม. (ยกเว้น ศิษย์เก่า ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่คืนให้ได้)

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ พื้นที่ Microsoft OneDrive ที่จัดสรรให้กลุ่มผู้ใช้งาน จะถูกปรับลดตามนโยบายของ Microsoft ในที่สุด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานย้ายข้อมูลสำคัญออกจาก OneDrive ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2567 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

📌 วิธีตรวจสอบปริมาณพื้นที่ใน OneDrive

  1. เข้าไปที่ https://onedrive.com และ Login ด้วย KMITL Account
  2. มุมซ้ายล่างสุดของหน้าจอจะมีคำว่า Storage ซึ่งระบุพื้นที่การใช้งาน
  3. สามารถคลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานได้

📌 วิธีการย้ายไฟล์   คลิกที่ลิ้งก์นี้ ขั้นตอนการสำรองข้อมูลออกจาก OneDrive -KMITL – KDMC)

📌 ข้อแนะนำสำหรับย้ายไฟล์

  1. แนะนำให้วางแผนในการทยอยย้ายข้อมูล
  2. การย้ายข้อมูลหากไฟล์มีขนาดใหญ่จะใช้เวลานาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนตของแต่ละบุคคลด้วย
  3. หากมีผู้ใช้ทำการย้ายไฟล์พร้อมๆ กันจำนวนมาก อาจจะมีความเสี่ยงเกิดการความล่าช้า

 

📣 Announcement: OneDrive Service Issues

Due to Microsoft adjusting its OneDrive service, there will be an impact on both staff and students. The storage space will be reduced from approximately 5 TB to 100 GB. Users who exceed the newly allocated space in OneDrive will be switched to read-only mode and will not be able to update or write new data until they reduce their usage to below 100 GB.

🟢 However, the Digital Data Management Office has resolved this issue. Each account will receive approximately 5 TB of OneDrive space again, but it will take about 1-2 days for the system to update (except for alumni, who cannot have their space reallocated).

🔶 Nonetheless, in the near future, the allocated Microsoft OneDrive space for users will be reduced according to Microsoft’s policy. To ensure data security and minimize potential impacts, users are advised to move important data out of OneDrive before August 1, 2024.

For more information 👉 https://bit.ly/onedrive_resize
We apologize for any inconvenience caused. 🙏

update on 20 May  2024

Scroll to Top