ทริคสังเกตลักษณะอีเมลหลอกลวง (Email Phishing)

อีเมลหลอกลวง (Email Phishing) คืออีเมลจากผู้ไม่สงค์ดีหรือมิจฉาชีพ พยายามหลอกลวงขอข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ที่มีค่า โดยพยายามสร้างรูปแบบที่คล้ายคลึงกับอีเมลจริงๆ เพื่อทำให้ผู้รับมีความตกใจ และดำเนินการตามคำแนะนำจากอีเมล เช่นคลิกลิงก์ที่พาไปเว็บไซต์ปลอม และกรอกข้อมูลส่วนตัว หรือคลิกดูไฟล์แนบที่อาจมีไวรัสหรือมัลแวร์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 
วิธีสังเกต อีเมล หลอกลวง
1. ตรวจสอบอีเมลผู้ส่ง ที่อยู่อีเมลดูผิดปกติหรือไม่ มีตัวตนจริงๆหรือไม่
2. มีการแนบไฟล์หรือลิงก์ที่น่าสงสัย (ไม่ควร คลิกเข้าไป)
3. ไม่ควรคลิกลิงก์เพื่อทำการอัปเดตบัญชี ที่มีการขอข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน หมายเลข บัตรเครดิต หากมีข้อสงสัยควรไปที่ลิงก์ทางการแทน
 
 
🎯 Tips for Recognizing Email Phishing Characteristics 🎯
Email phishing is a tactic used by malicious individuals to deceive and extract personal information such as passwords, credit card numbers, or other valuable data. They typically attempt to create a format that closely resembles a legitimate email to catch the recipient off guard and prompt them to take actions as directed in the email, such as clicking on links leading to fake websites or entering personal information. Clicking on attachments may also result in the download of viruses or malware, potentially causing harm to the recipient’s computer.
 
How to Identify Phishing Emails:
 
1.Verify the sender’s email address for any abnormalities or signs of impersonation.
2.Be cautious of suspicious attachments or links; avoid clicking on them.
3.Never click on links requesting personal information like passwords or credit card numbers. If in doubt, visit the official website directly instead.
 
Remember to stay vigilant and employ these practices to protect yourself from falling victim to Email Phishing.
 
Credit : PreventOnlineCrime

updated on  16   November   2023

Scroll to Top