สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภาสถาบัน

Previous slide
Next slide

      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 และได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

เครดิตภาพ :  kmitlofficial

Scroll to Top