จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอน

cover_upgrade_HD

     สำนักบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง โดยการอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ ไปเป็น M.2 NVME ขนาด 128 GB เพื่อความรวดเร็วสำหรับการเรียน การสอน ณ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้

updated on 2 December 2022
Scroll to Top