การส่งมอบโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้

       สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้มีการมอบโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ให้แก่ โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ และโรงเรียนวัดมะกอกงอ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โรงเรียนละ 30 ชุด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนได้นำคณะมารับมอบโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้  ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นที่เรียบร้อย

Scroll to Top