เตือน มัลแวร์ เรียกค่าไถ่เริ่มระบาด

จากข่าวบริษัทชื่อดัง ถูกเรียกค่าไถ่ข้อมูลจากมัลแวร์ BlackMatter นั้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันโอกาสภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านปกป้องกันข้อมูลดังนี้

  1. สำรองข้อมูลไว้บนระบบที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ (หากเป็นข้อมูลที่สำคัญมากและมีปริมาณไม่มาก ควรสำรองแบบออฟไลน์ไว้) ลิงก์การใช้งาน OneDrive เพื่อสำรองข้อมูล 
  2. ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส (แอนตี้มัลแวร์ ) ลิงก์การป้องกัน Ransomware ด้วย Windows 10 
  3. อัพเดทระบบปฎิบัติการให้เป็น ปัจจุบัน
  4. ไม่คลิกข้อความโฆษณาบนเว็บไซต์ หากต้องการคลิกให้ตรวจสอบว่าไม่สุ่มเสี่ยงเป็นอันตรายก่อนคลิก
  5. หลีกเลี่ยงดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
  6. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์แนบในอีเมล์ที่ไม่รุ้จักแหล่งทีมา

     

Publish On 25 สิงหาคม 2564 

Facebook
Twitter
Scroll to Top