เตรียมพร้อมโครงสร้างการให้บริการอินเตอร์เน็ต รองรับโครงการของทางการรถไฟที่จะตัดผ่านสถาบัน 3 สาย

           ด้วยปัจจุบันทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการติดตั้งเชื่อมต่อใช้บริการออกอินเตอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านทาง UNINET ด้วยความเร็ว 10Gbps จำนวน 1 Link และทางสถาบันฯ ยังเป็นศูนย์รวมการติดตั้งเชื่อมต่อให้บริการ (Hub Provides) ให้กับสมาชิกในโครงการ Uninet อยู่แล้วนั้น โดยในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2564 ทางหน่วยงานผู้ให้บริการ UNINET จึงขอเข้าทำการการติดตั้งเชื่อมต่อสายสัญญาณความเร็วสูง Fiber Optic และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มเติม 1 Link ที่ความเร็วเท่าเดิมคือ 10Gbps เพื่อเป็น Link สำรอง ที่จะได้รับผลกระทบต่อการใช้งาน เนื่องจากนโยบายในโครงการของทางการรถไฟที่จะตัดผ่าน 3 สาย ทางสถาบันฯ ก็ยังคงสามารถใช้งานด้วย Link สำรองได้ต่อเนื่องทันที ส่วน Link ต่างๆ ที่เชื่อมต่อไปยังสมาชิกรายอื่นๆ นั้นทางหน่วยงาน UNINET ได้แจ้งว่าได้มีการระงับการให้บริการไปแล้วในส่วนที่ Link มีปัญหา ส่วน Link ที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ก็ยังคงใช้งานดังเดิมผ่านทางสถาบันฯ ต่อไป

updated on 20 สิงหาคม 2564

Facebook
Twitter
Scroll to Top