ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 2564

     ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน สำนักบริการคอมพิวเตอร์  2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้กล่าวปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการ 2564 ออนไลน์ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการเข้าสู่การทำงานจริง รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆของการทำงาน แก่นักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ทุกคน

Scroll to Top