ค้นหางานวิจัยที่บ้านได้อย่างไร

นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ต้องสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ VPN

สามารถดูวิธีการใช้งานและการติดตั้งค่า VPN ซึ่งครอบคลุมระบบปฏิบัติการดังนี้

ส่วนการเข้าใช้งานระบบ VPN สามารถใช้ Account เดียวกับที่ใช้กับ E-mailของสถาบันฯ

หากท่านสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายบริการผู้ใช้งาน

หมายเลขโทรศัพท์ 02329-8000 ต่อ 6000
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-190-6000
ID Line: @helpcenter.kmitl
E-mail : helpcenter@kmitl.ac.th
หรือติดต่อด้วยตนเองที่ ชั้น 1 ห้อง 136 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สจล.

 เมื่อตั้งค่า VPN เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในสถาบันฯได้แล้ว ให้เข้าไปดูรายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้สืบค้น ได้ที่เว็บหอสมุดกลาง สจล. ได้ที่ http://www.lib.kmitl.ac.th

ตัวอย่าง ที่ให้สืบค้นฐานข้อมูล เช่น  IEEE Xplore ,  Access Medicine ,  SAGE journals , ACS Publications ,  EBSCO , Wiley Online Library เป็นต้น

หากท่านสงสัยประการใดติดต่อ

ฝ่ายบริการสารนิเทศ Tel:02-3298544

หรือติดต่อด้วยตนเองที่ หอสมุดกลาง สจล.

Scroll to Top