ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cloud Skills Boost

1
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเรียนรู้ Google Cloud Skills Boost โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Google Thailand คุณ Mile Chawalitsoonthorn กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปูพื้นฐานการทำ lab chatbot บน cloud-based platform ด้วย Vertex AI Generative AI Studio โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (KLLC ตึก A สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ)
 
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่สนใจในกิจกรรมของเรา เจอกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าค่ะ ☺️🙏

updated on  29  November  2023

Scroll to Top