เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดสอบ TGAT/TPAT

      สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล เตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการ  อัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบที่ใช้สำหรับทดสอบ TGAT/TPAT  เพื่อนำคะแนนมายื่นในรอบ TACS 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ที่ผ่านมา

updated on 30 November 2022

Scroll to Top