ช่องทางการติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์

      ขอรับบริการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางการสื่อสารดังนี้ ตามวันและเวลาทำการ
Scroll to Top