การซ่อมแซมและบำรุงรักษาสายใยแก้วนำแสง (FIBER OPTIC)

        เนื่องด้วยประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 มีพายุฝนตกหนักจึงทำให้ต้นไม้บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตรหักและล้มทับสายไฟฟ้าขาด รวมถึงสายใยแก้วนำแสงก็ขาดเช่นกัน ทำให้มีปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ทางผู้ดูแลในส่วนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการแจ้งบริษัทให้มาตรวจสอบ และแก้ไข เริ่มมีการซ่อมแซมมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 จะต้องมีการลากสาย วางท่อ และขุดท่อฝังดิน ซึ่งได้มีการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง (FIBER OPTIC) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

update on 17 August 2021

Scroll to Top