[เลื่อนกำหนดการ] แจ้งปรับปรุงเครือข่ายการให้บริการระบบ KMITL eoffice

       เนื่องด้วยสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะมีการปรับเปลี่ยนเครือข่าย เพื่อเป็นการเสริมการรักษาความปลอดภัยแก่ระบบ KMITL eoffice ในวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2564  อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบ KMITL eoffice ในบางขณะ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

 

update on 11 สิงหาคม 2564

Facebook
Twitter
Scroll to Top