แนะนำเครื่องมือ เพื่อช่วยในการจัดการสอบแบบออนไลน์

     เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลให้การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ผู้สอนจะต้องปรับตัวมาทำการสอนออนไลน์เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แต่ทว่าสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลยังให้คงมาตรการดังกล่าว และช่วงแห่งการสอบก็ใกล้เข้ามาแล้ว หลายๆท่านอาจทำการสอบออนไลน์ไปบ้างแล้ว และหลายๆท่าน เข้ามาสอบถามถึงเครื่องมือในการสอบออนไลน์ว่าจะมีเครื่องมือใดบ้าง วันนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมแอพลิเคชันที่เรามีอยู่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบออนไลน์ได้ แต่ทั้งนี้เราคงไม่สามารถการันตรีได้ ว่านักศึกษาจะไม่สามารถทำการทุจริตได้ 100 %

1. Microsoft Teams

  แอพพลิเคชันนี้นอกจากจะใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว MS Teams ยังมีฟังก์ชันการมอบหมายงาน
(Assignment) ที่สามารถกำหนดเวลาในการเปิด – ปิด Assignment แบบล่วงหน้าได้ หรือ จะนำ Quiz ที่เราสร้างจาก Microsoft Form มาทำการสอบใน MS Teams ก็ได้เช่นกัน ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสอบออนไลน์แก่นักศึกษาได้ วิธีใช้งานสามารถติดตามได้จากลิงค์ด้านล่าง

1.1 การใช้ Microsoft Teams สำหรับการสอนออนไลน์  ( ดร.นุชจรินทร์ อินต๊ะหล้า วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)

  • การสร้างแบบฝึกหัด / การบ้าน / มอบหมายงาน (หน้า 64 – 75)
  • การตรวจให้คะแนนงาน (หน้า 83 – 89)

1.2 คู่มือ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

2. Microsoft Form

นอกจาก MS Teams จะสามารถเชื่อมโยง Microsoft Form เพื่อนำไปสร้างแบบทดสอบได้แล้ว ตัว Microsoft Form เอง ก็สามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกัน โดยสามารถเลือกสลับข้อคำตอบได้ทุกครั้งที่ แบบทดสอบถูกเปิดขึ้นมา และมีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ให้ใช้งาน และฟังก์ชันการกำหนดเวลาในการเปิด ปิด แบบทดสอบโดยอัตโนมัติ สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก คลิปวิดิโอด้านล่างนี้
  การตั้งค่า Microsoft Form เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์ (ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Microsoft Thailand)

3. Google Classroom

แอพพลิเคชันนี้นอกจากจะสร้าง Class เพื่อการเรียนการสอน Online แล้ว ฟังก์ชันการมอบหมายงาน (Assignment) กำหนดเวลาในการส่งงาน ได้ด้วยเหมือนกัน และดูผลการทำข้อสอบได้คล้ายคลึงกับ Microsoft Teams สามารถศึกษาการประยุกต์ใช้งาน ได้จาก
 เอกสารทดลองการทำ Exam ด้วย Google Classroom  (ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.)

4. Google Form

  แอพพลิเคชันนี้ หลายๆท่านคงคุ้นชินกับการใช้งานแล้ว ซึ่งสามารถเลือกแบบสอบถามให้เป็นแบบทดสอบได้เช่นเดียวกับ Microsoft Form แต่การตั้งเวลาเปิด – ปิด ต้องใช้คำสั่ง AppScripts สามารถศึกษาการใช้งานได้จากคลิปวิดิโอนี้ https://bit.ly/2ACi6UP (สำนักบริการคอมพิวเตอร์)
(ลิงก์สำรอง : https://web.microsoftstream.com/video/4255feaf-d7cb-4186-bcb9-ebeed5b77a4a)

5. Class Notebook

หรือที่เรียกว่าสมุดชั้นเรียนออนไลน์ อาจารย์ผู้สอนสามารถแชร์สื่อการเรียนรู้ หรือเอกสารการสอนให้กับผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนและสามารถติดตามการมอบหมายงานผู้เรียนได้ ซึ่ง Class Notebook ปัจจุบันได้ถูกรวบรวมไว้ให้ใช้งานใน Microsoft Teams ประเภทที่เป็น Class ไว้ด้วย การใช้ Class Notebook สำหรับการสอบออนไลน์ สามารถประยุกต์ได้ 2 วิธีดังนี้

  1. การเพิ่ม Microsoft Form เข้าไปใน ClassNotebook วิธีนี้จะใช้ฟังก์ชันใน Microsoft Form เป็นตัวกำหนดว่าจะเปิด ปิด แบบทดสอบเมื่อไหร่ เมื่อผู้สอบทำการ submit form ผลการทำแบบทดสอบจะถูกเก็บไว้ใน Microsoft Form โดยอัตโนมัติ สามารถศึกษาการใช้งานได้จาก คลิปนี้
     การแทรก Microsoft Forms ใน OneNote (ฝ่ายสนับสนุน Microsoft)
  2. การพิมพ์ข้อสอบหรือแบบทดสอบลงไปใน Class Notebook ซึ่งวิธีนี้จะสามารถล็อคหน้าเพจได้เมื่อผู้คุมสอบต้องการให้ผู้เข้าสอบไม่สามารถพิมพ์หรือแก้ไขลงไปในหน้าเพจที่กำหนดไว้ โดยการล็อคหน้าเพจนี้คือ ฟังก์ชัน Page Locking ในเมนู Review Student Work ที่สามารถล๊อคหน้าเพจแบบทดสอบที่ได้กำหนดไว้ ไม่ให้ผู้เข้าทำการทดสอบแก้ไข หรือเพิ่มเติมลงไปในหน้าเพจที่ถูกล๊อคได้

ลิงค์สนับสนุนจาก Microsoft    https://bit.ly/3620q0p (ฝ่ายสนับสนุน Microsoft)
คลิปวิดิโอการล็อคเพจ   https://bit.ly/2ACi6UP (สำนักบริการคอมพิวเตอร์)
(ลิงก์สำรอง : https://web.microsoftstream.com/video/81c9f823-baeb-46ea-9be5-857c79986cb6)

Scroll to Top