ระงับบริการเครือข่ายไร้สาย @KMITL

ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ระงับการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย @KMITL ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน เครือข่ายไร้สาย K-NEXT และ KMITL-WIFI  ได้ตามปกติ สามารถเข้าดูวิธีการเชื่อมต่อ K-NEXT,KMITL-WIFI และวิธีการยกเลิกการเชื่อมต่อ @KMITL ได้ คลิกที่นี่

Scroll to Top